Rekompensaty za szkody spowodowane przymrozkami - Puławy Town Hall Official Site

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Rekompensaty za szkody spowodowane przymrozkami

data aktualizacji: ponad rok temu 22.05.2017, odsłon: 1620, ~Łukasz Kołodziej

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem przymrozków w gospodarstwach rolnych, spowodowane przez przymrozki wiosenne straty powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzenia ich skutków. Straty należy zgłosić do Urzędu Miasta Puławy pok.102

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń dostępnych na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/procedura-szacowania-strat.html

Komisje w urzędach gmin dokonują szacowania strat w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:

  1. do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
  2. w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo
  3. do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku, albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.


Termin składania wniosków mija z dniem 30 maja 2017 roku.


 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+