Zaproszenie na LV sesję Rady Miasta Puławy - Puławy Town Hall Official Site

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na LV sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 11 miesięcy temu 21.09.2018, odsłon: 607, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

27.09.2018

Urząd Miasta Puławy, sala konferencyjna


Serdecznie zapraszam na LV sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji, która odbędzie się 27 września  2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Puławy z 30 sierpnia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej  przy ul. Franciszka Zabłockiego 8 w Puławach, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 11, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Kaniowczyków 32, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej  przy ul. Franciszka Zabłockiego 8 w Puławach, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 11, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Jaworowej 5, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Legionu Puławskiego 8 i 8A, oddanej we wspólny trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach i Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej w Puławach przy al. Małej 10, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 30, zabudowanej budynkami Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Kaniowczyków 1, zabudowanej budynkami Szkoły Podstawowej nr 1 w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/500/18 Rady Miasta Puławy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy".
 18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje. 
 22. Zamknięcie obrad.

 

 

 

     Przewodnicząca

   Rady Miasta Puławy

       Bożena Krygier

 

 

+ 1 głosów: 2 (50%) 1 -
Udostępnij na Google+