Dostosuj wydruk

Informacja od Wydziału Ochrony Środowiska dotycząca wstrzymania przyjmowania wniosków w formie papierowej

Informacja od Wydziału Ochrony Środowiska dotycząca wstrzymania przyjmowania wniosków w formie papierowej

W sytuacji realnego zagrożenia  wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 w naszym mieście Wydział Ochrony Środowiska informuje, że wstrzymuje się przyjmowanie wniosków w formie papierowej  na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. oraz wstrzymuje się wydawanie ww. wniosków.
Wstrzymuje się również składanie przez mieszkańców w wersji papierowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Powyższe dokumenty można składać drogą mailową lub elektroniczną za pomocą ePUAP.
Decyzja o wstrzymaniu przyjmowania i wydawania oraz nanoszenia zmian w ww. dokumentach obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu. 

autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2020.03.12

town.pulawy.eu