Dostosuj wydruk

Informacja o sesji i komisjach w kwietniu

Informacja o sesji i komisjach w kwietniu

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00. odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Puławy.


Posiedzenia Komisji odbędą się w następujących terminach:

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - godz. 15.30

- Komisja Rewizyjna - godz. 16.00

- Komisja Mieszkaniowa – godz. 16.30

- Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego - godz. 15.30

- Komisja Promocji Miasta, Kultury i Współpracy - godz. 16.00

- Komisja Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki - godz. 16.30

- Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego  - godz. 17.00

- Komisja Oświaty i Wychowania - godz. 16.00

- Komisja Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego - godz. 16.30.

Sesja i komisje prowadzone będą  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

 

autor: Ewelina Borawska

Źródło:

Dodano: 2020.04.24

town.pulawy.eu