Puławy Town Hall Official Site - miasto Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Newsletter

Aby dodać adres email do newslettera musisz zaakceptować poniższy regulamin.
Podanie drugi raz tego samego adresu wymaże go z listy.

Wybierz dział, który Cię interesuje

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5.

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, mailowo: iod@um.pulawy.pl oraz telefonicznie: 81 458-61-07.

Ponadto informujemy, że podmiotem przetwarzającym i odbiorcą Państwa danych jest Centrum Usług Wspólnych w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83. Ponadto odbiorcami danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo               z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, adresy e-mail, oraz informacje zapisywane w plikach cookies.

Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymania przez Panią/Pana newslettera. W przypadku niepodania danych osobowych wysyłka newslettera będzie niemożliwa.

Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@um.pulawy.pl

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Kliknij na powyższy przycisk aby dodać lub usunąć adres e-mail z newslettera