Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego - Puławy Town Hall Official Site

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego

data aktualizacji: ponad rok temu 20.07.2020, odsłon: 721, ~Ewelina Borawska

 

 

 

Miasto Puławy przekazuje informację o wynikach postępowania przeprowadzonego    w trybie zapytania ofertowego na  projekt, skład, redakcję i druk poradnika „Bezpieczeństwo i Ja” na potrzeby projektu pt. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa     i funkcjonalności terenów publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

W wyniku analizy otrzymanych ofert zamówienie zostanie udzielone firmie:

 

 

 

 

Drukarnia Laser-Graf Wojciech Włostowski

 

 

 

 

ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

 

 

 

 

email: biuro.lasergraf@gmail.com

 

 

 

 


 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 

Wykonawca Drukarnia Laser-Graf Wojciech Włostowski zaproponował najkorzystniejszą cenę w wysokości 15 252,00 zł brutto za wykonanie zamówienia oraz spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+