Dostosuj wydruk

Puławy Town Hall

Puławy Town Hall

Poland, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5

Working hours:

Monday, Wednesday-Friday: 7.30 am - 3.30 pm

Tuesday: 8.00 am - 4.00 pm

T​elephone numbers:

+48 81 458 60 01, 458 60 02
 
E-mail address: um@um.pulawy.pl

Website: www.pulawy.eu

Magdalena Woźniakowska

Źródło:

Dodano: 2016.01.25

town.pulawy.eu